Qui som

Tenim nova pàgina web: https://amicsdelcamidesant.wixsite.com/amicsdelcami

Estem treballant en el seu disseny i el seu contingut!

Amics del Camí de Sant Jaume, de Terrassa va ser fundada el 25 de novembre de 2006. Tal i    com recullen els nostres estatuts els fins de l’associació són:

Vetllar per la recuperació, conservació, protecció i difusió de la xarxa de camins anomenats         CAMINS DE SANT JAUME, principalment els que transiten per Catalunya, i també per la resta de        l’Estat Espanyol i d’Europa. Així com l’ajuda i suport als pelegrins que recorren aquestes rutes.

Estudiar, investigar i publicar treballs històrics i culturals dels CAMINS DE SAN JAUME i el seu entorn.

La promoció de qualsevol tipus d’activitats culturals, conferències, congressos, excursions, viatges i peregrinacions relatives als CAMINS DE SANT JAUME.

Informar, col.laborar, assessorar i donar suport a institucions locals o supralocals, entitats, organismes i ciutadans i ciutadanes en matèria de conservació, protecció, defensa i promoció respectuosa del patrimoni històric, cultural i natural dels CAMINS DE SANT JAUME.

Acondicionament de refugis i albergs de pelegrins, sigui com associació o en col.laboració amb altres entitats, organismes o institucions.

I en general, desenvolupar activitats favorables a la conservació de la natura i el patrimoni històrico-cultural i d’altres que, en l’àmbit de la cultura i la pau, acordi l’Assemblea General.

En queda exclòs tot ànim de lucre.